Luxusné sviečky.

Francúzska značka, založená r. 1643,
má najdlhšiu tradíciu výroby sviec na svete.
Je synonymom žiariacej noblesy, ktorú
vytvárala už na dvore kráľa Ludvíka XIV.